Alternatif Tedaviler

  Diastolik Üfürümler   Diastolik üfürümler de duyuldukları zamana göre üç bölümde toplanabilirler: Erken, mid ve geç diastolik üfürümler.   Erken Diastolik (Protodiastolik) Üfürümler   İkinci ses ile birlikte başlar. Yüksek frekanslı ve genellikle decrescendo karakterlidir. Organik veya rölatif, semilüner kapakların yetersizliğini gösterirler.   —Aort yetersizliğinda, sık olarak midsisto-lik ejeksiyon üfürümü ile birlikte emici nit..
Read More
  Sistolojik Üfürümler   Sistolik üfürümler, duyuldukları zamana ve öteki niteliklerine göre dört bölümde incelenebilirler.   Midsistolik Ejeksiyon Üfürümleri   Kanın dar bir delikten kuvvetle atılması sırasında husule gelirler. Valvül dar olmadığı halde, geçen kan miktarı artınca da (rölatif darlık) bu tür bir üfürüm işitilebilir.   Ejeksiyon üfürümü, birinci sesten sonra, kanın büyük damarlara ejeksiyonu sırasında başlar ve genell..
Read More
  Sistolojik Üfürümler   Sistolik üfürümler, duyuldukları zamana ve öteki niteliklerine göre dört bölümde incelenebilirler.   Midsistolik Ejeksiyon Üfürümleri   Kanın dar bir delikten kuvvetle atılması sırasında husule gelirler. Valvül dar olmadığı halde, geçen kan miktarı artınca da (rölatif darlık) bu tür bir üfürüm işitilebilir.   Ejeksiyon üfürümü, birinci sesten sonra, kanın büyük damarlara ejeksiyonu sırasında başlar ve genell..
Read More
  Diğer (Patolojik) Kalb Sesleri   Açılma Sesi   Kalb siklusunda semilüner kapakların kapanmasını atrioventrikül kapaklann açılması iz- ler. Kapakların açılmasından doğan titreşimler normal koşullarda işitilemez, fakat valvül yapısını bo2an bir hastalık halinde (mitral stenozu, triküspid stenozu gibi) mitral veya triküspid kapakların açılma sesi (opening snap) duyulabilir.   Mitral açılma sesi en iyi olarak mezokardi ak bölgede ve tepede duy..
Read More
  İKİNCİ SES:   İkinci ses semilüner kapakların kapanmasından. meydana gelir. İki komponenti (parçası) vardır: Önce aort kapakları kapanır, bunu pul-moner kapakların kapanması izler (A2 ve P2).   İkinci Sesin Çiftleşmesi: Fizyolojik koşullarda, özellikle çocuklarda iki komponent ayrı ayrı duyulabilir : İnspirium sırasında artan venöz kan dönüşü yüzünden sağ kalbin sistolü daha uzun zaman alır ve pulmoner kapakların kapanması gecikir; ekspiriumda ise daha erk..
Read More
  Kalb Sesleri   Her normal insanda iki kalb sesi mutlaka işitilir: Birinci ve ikinci kalb sesleri. Bunlardan başka çocuk ve gençlerde normal olarak işitile-bilen ve bazı hastalık hallerinde patolojik olarak ortaya çıkan üçüncü ve dördüncü kalb sesleri vardır.   Kalb sesleri, ince vücut yapılı, yassı göğüslü, astenik kimselerde daha belirgin olarak duyulur, şiddetlenmiş izlenimini verir. Buna karşılık şişmanlarda, amfizemlilerde, epanşmanlı pe-rikardit’i bul..
Read More
  Stetoskop   İyi bir oskültasyonun ilk şartı, iyi bir ste-toskop’a sahip olmaktır. İyi bir stetoskop ise mutlaka en pahalı olanı değildir. Her hekim için en iyi stetoskop kendi en iyi işittiği cihaz olmakla Erken Sistolik Üfürümler 88 Geç Sistolik Üfürümler 88 Diastolik Üfürümler 89   Erken Diastolik (Protodiastolik) Üfürümler 89 Middiastolik Üfürümler 91 Geç Diastolik (Presistolik) Üfürümler 94 Sistolodiastolik Üfürümler 94 Sürekli Üfürümler 95 Fizyolo..
Read More
  Hepatojuguler Röflü (Hepato-jugular Reflux)   Sağ kalb yetersizliğini gösteren değerli bir testtir. Hasta, boyun venleri kolayca görülecek şekilde yatırılır. Juguler vende kan. sütunu üst seviyesinin manubriumdan yüksekliği ölçülerek ven basıncı tahmin edilir. Sağ hipokondr bölgesine el ayası ve parmaklarla yarım dakika kadar bastırılır. Bu sırada juguler venlerde dolgunluğun artması ve ven basıncının 1 cm su’dan, daha fazla yükselmesi, hepatojuguler röflü’nün pozitif ..
Read More
  Ven Basıncı   Ven nabzındaki bu değişikliklerden başka ortalama ven basıncıda önem taşır. Yen basıncı direkt olarak ven içinden ölçülebilir veya ven dolgunluğuna bakarak tahmin edilebilir. İyi bir muayene ile elde edilecek tahmin ile direkt ölçümle bulunan değer arasında genellikle büyük bir fark bulunmaz.   Oturan hastanın kolu, el üstündeki venler boşalmcaya kadar yavaş yavaş kaldırılır. Boşalma başlayan düzeyde el beşinci kaburgadan kaç santimetre yükse..
Read More
  Nabızın Dalgaları mastoid kasının hemen dış yanında görülür. Sağ atriumla daha yakın komşuluğu yüzünden sağ internal juguler venin muayenesi tercih edilir.   Boyun venlerinin muayenesi için hasta, yaklaşık olarak 45 derecelik bir açı ile yan oturtulur. Başla gövde arasında bir açı olmamalı, hastanın gövdesi 45 derece yükselmiş bulunmalıdır. Boyun venlerinin tabiî boşalmasını engellememesi için hasta, boyun ve gövdenin üst bölümünü sıkıştırabilecek bir giyim olmadan..
Read More

Powered By KurSistem


tabela