PROSTATİTLE YAŞAMAK

Hakkında az şey duyduğumuz, erkeklerin sıkça karşılaştığı bir prostat problemidir. Bazı tahminlere göre genital veya üriner problemlerle doktora giden erkeklerin ¼ ‘ünde neden prostatittir. Bu durum sadece sık olmayıp aynı zamanda tanısı ve tedavisi zordur.

Prostatit, prostat bezi inflamasyonu için kullanılan genel bir terimdir. İnflamasyon enfeksiyon veya bezi irrite eden başka bir faktöre bağlı olabilir. Hastalık hakkında çoğu şey açık olmamakla birlikte doktorlar kesin tedavi için doğru tanının gerekliliğini bulmuşlardır. Çünkü prostatit en az üç formla ortaya çıkabilir:

AKUT BAKTERİYEL PROSTATİT

Hastalığın en az yaygın ve en ciddi formudur. Ciddi ve sıklıkla ani semptomlara neden olan prostat bezi enfeksiyonu nedeniyle oluşur. Bu semptomlar şunları içerebilir:

-Ateş

-Üşüme

-Grip benzeri durum

-Sırtın alt kesimi ve genital bölgede ağrı

-İdrar yaparken ağrı ve yanma

-İdrar yapma güçlüğü ve azalmış idrar akımı

-İdrar yapma esnasında mesaneyi tam boşaltamama

-Sık ve acil idrar yapma ihtiyacı

-Kanlı idrar

-Ağrılı ejekülasyon

Üriner tract veya kalın barsaklarda sık bulunan bakteriler prostatitin bu tipinden sıklıkla sorumludur. Eğer semptomlarınız ciddiyse iyileşene dek birkaç gün hastanede kalmanızı gerektirebilir Çünkü akut bakteriyel prostatit idrar yapamama ve kan dolaşımına enfeksiyon yayılmasına (bakteriyemi) gibi ciddi problemleri içerebilir, bir doktora görünmenizi gerektirecek kadar önemlidir.

KRONİK BAKTERİYEL PROSTATİT

Bu durum da bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle olur. Her nekadar

akut prostatitin aksine semptomlar tipik olarak yavaş gelişse ve daha az ciddi olsa da şunları içerebilir:

-Sık idrara çıkma

-Ani veya zorlu idrar yapma durumu

-İdrar yaparken ağrı veya yanma

-Nokturi

-Sırtın alt kısmı veya genital bölgede ağrı

-Azalmış idrar akımı

-Ara ara semende kan görülmesi

-Ağrılı ejekülasyon

-Hafif ateş

-Rekürren mesane enfeksiyonu

Kronik bakteriyel enfeksiyona neyin neden olduğu açık değildir. Akut bir enfeksiyon gibi üriner traktınızdaki bakterilere bağlı olabilir. Diğer nedenler mesane veya kan enfeksiyonuna bağlı olabilir. Enfeksiyon travmayı veya genellikle katater gibi bir enstrümanın üriner traktınıza sokulmasını takip edebilir. Doktorların üriner katater sonrası rutin olarak antibiyotik yazmalarının sebebi budur.

Bazen prostat bezinde kalsifiye taşlar oluşup bakterileri çekebilir. Nadiren enfeksiyon bakterilerin toplanacağı bir alana neden olan altta yatan bir prostat strüktürel defektine bağlı olabilir.

Prostatitin bu formu genellikle kroniktir çünkü enfeksiyonun temizlenmesi güçtür. Alınan antibiyotiklerin prostat dokularına penetre olmaları uzun zaman gerektirir.

KRONİK NONBAKTERİYEL PROSTATİTİS

Çoğu erkekteki görülen prostatit tipi budur. Neyazık ki tanı ve tedavisi en zor olan prostatit tipi budur. Bu tipte doktorunuz idrarınızda veya prostat bezi sıvınızda bakteri tespit edemez. Ancak idrar örneklerindeki lokositler inflamasyon varlığını işaret eder.

Nonbakteriyel prostatitin ana nedeni bilinmediği için tanı ve tedavisi zordur. İnflamasyonun tetikleyicisi hakkında teoriler varsa da hiçbiri kesin olmayıp çoğu iyi anlaşılamamıştır. Olası nedenler şunlardır:

Seksüel aktivite: Üretrit veya cinsel yolla geçen gonore, klamidya gibi bir enfeksiyonu olan seksüel olarak aktif genç erkeklerde kronik nonbakteriyel prostatit daha sık gelişir. Bazı erkeklerde cinsel ilişki sıklığının azalması iyileştirici bir faktör olabilir.

Diğer enfeksiyöz ajanlar: İnflamasyon, günümüz teknikleriyle saptanamayan diğer ajanlara bağlı olabilir.

Aksiyete veya stres: Bu durumlar idrar akımını kontrol eden üriner sfinter kasının kasılmasına neden olur. Bu kaslar mesane ve rektumu destekleyen pelvik taban kaslarıdır. Kasılmalar, kasların düzenli gevşemelerini önler ve üretradaki idrarın prostata geri dönüp bez dokusunu irrite etmesine neden olur.

İdrarı bitirme ve yeniden başlama: Bazı erkekler idrar yaparken sık sık durup tekrar başlarlar. İdrar akımını durdurmak üretradan prostata idrar geri kaçışına neden olur ve bu da prostatı irrite eder.

Ağır kaldırma: Mesane doluyken ağır kaldırma idrarın prostata geri kaçışına neden olur.

Meslek: Kamyon şoförlüğü gibi meslekler kronik nonbakteriyel enfeksiyonla ilişkili olabilir.

Bazı aktiviteler: Bisiklete binme veya jogging gibi aktiviteler bezi irirte edebilir.

SİZİNKİ HANGİ TİP ?

Prostatit tanısındaki en önemli iki adım benzer semptomlara neden olan diğer durumların ekarte edilmesi ve hangi tip prostatitiniz olduğunun saptanmasıdır.

Bunu anlamak için doktorunuz bazı sorular soracaktır: Şikayetiniz nedir? Ne zaman ortaya çıkar veya devamlımıdır? İlk kez ne zaman oldu? Rutin hayatınızı etkiliyor mu? Doktorunuz ayrıca size geçmiş medikal tedaviler, geçirilmiş enfeksiyonlar, cinsel yaşamınız mesleğiniz ve aile hikayenizle ilgili sorular soracaktır.

Ardından yapılan fizik muayene karın ve pelvik bölge hassasiyetinin araştırılması ve rektal digital muayeneyi içerir. İnflame bir prostat büyük ve dokunmakla hassastır

Digital muayene sırasında doktorunuz prostat bezinizden sıvı alabilir. Bunun için bezinizi güçlü bir şekilde ovacaktır ve sıvınızın üretraya akmasını sağlayacaktır. Bu sıvı enfeksiyon veya inflamasyon bulguları açısından mikroskop altında incelenecektir. Bu prosedür prostat masajı veya stripping olarak adlandırılır.

Bakteri ve lokosit araştırması için bir idrar örneği ayrıca gereklidir. Lokositler inflamasyonu, bakteriler enfeksiyonu gösterir. İdrar testiniz ikisi için de pozitif ise bakteriyel prostatitiniz vardır. Eğer lokosit var ve bakteri yoksa bu nonbakteriyel formdur. Bakteri veya lokosit yoksa semptomlarınız başka rahatsızlıklarla ilgilidir. Bu durum prostatodini ile ilgili olabilir ki bu ileride tartışılacaktır.

TEDAVİ PLANININ DÜZENLENMESİ:

Kronik nonbakteiyel prostatitin nedeni genelde bilinmez. Ancak bazı erkekler durumu idare edecek ve günlük yaşamlarını etkilemeyecek çözümleri deneyimleriyle üretirler.

Medikal Tedaviler:

-Antibiyotikler:Tüm prostatit tiplerinde antibiyotikler geleneksel olarak ilk tercih ajanlardır. Enfeksiyona neden olan spesifik bakteri tipi saptanana kadar doktorunuz size geniş spektrumklu bir antibiyotik başlayacaktır. Antibiyotiğin kullanım süresi enfeksiyonun ilaca verdiği yanıta göre değişir. Akut bir prostatitte birkaç haftalık bir tedavi yeterlidir. Diğer yanda kronik nonbakteriyel form dirençli olup tedavi süresi uzundur, bazen tedavi edilemeyebilir. Ek olarak ilaç kesilince relapslar görülebilir. Relaps olursa enfeksiyonu kontrol edebilmek için günlük düşük doz antibiyotik kullanımı gerekebilir.

Her ne kadar nonbakteriyel prostatite enfeksiyonlar neden olmasa da doktorunuz semptomları azaltmak için birkaç haftalık antibiyoterapi verebilir. Bazı nonbakteriyel prostatitli hastalarda antibiyoterapi nasıl olduğu bilinmeksizin faydalı olabilir

-Alfa blokörler: Zor idrar yapma şikayetiniz varsa bu durum üriner traktaki bir obstrüksiyona bağlı olabileceği için doktorunuz alfa blokör başlayabilir. Bu ajanlar mesane boynu ve prostatı rahatlatabilir ve idrar akımını sağlar.

-Ağrı kesiciler: NSAID ajanlar veya asetaminofen ağrı ve rahatsızlığı azaltabilir.Ancak yan etkiler açısından doz ayarlaması doktorunuz tarafından yapılmalıdır.

Fizik Tedavi:

Alt pelvik kasları gerip gevşetmek bazı erkeklerde semptomları azaltabilir.Hangi egzersizlerin ne kadar uygulanması gerektiğine karar vermek için bir fizyoterapiste ihtiyaç vardır. Diatermi tedavide kullanılabilir. Bu uygulama kas dokusunu ısıtmak ve onları daha rahat gevşer hale getirmek için elektriksel akım kullanır.

Terapistiniz biofeedback gibi diğer teknikleri kullanabilir. Biofeedback size kaslarınızı gevşetmenizi sağlayacak bir teknolojidir. Bir biofeedback seansında terapist size elektrotları uygular ve vücudunuzun başka yerlerinde alıcılar yerleştirmiştir. Elektrotlar bir monitöre bağlıdır ve kas gerginliği gibi vücut fonksiyonları hakkında feedback verir. Terapistiniz bu sırada sizi rahatlatmak için relaksasyon tekniklerini uygular.

Doktorlar, fizyoterapinin prostatitte nasıl faydalı olduğundan emin değildir. Bazı erkeklerde sıkı veya irrite olmuş kasların durumdan sorumlu olabileceğini düşünürler.

Sitz banyoları: Çoğu erkekte bu banyolar ağrıyı azaltır, pelvik ve alt abdominal kaslarda gevşemeye neden olur. Alt vücut yarısını suya sokarsınız. Doktorunuz size ayda iki üç kez 30 ar dakika oturma banyosu önerecektir.

Prostat masajı: Prostat masajı enfeksiyona neden olabilecek konjesyonu azaltır. Ayrıca antibiyotiklerin enfekte dokulara daha derin penetrasyonunu sağlar.

YAYGIN AMA KANITLANMAMIŞ UYGULAMALAR:

Yıllardan beri bazı erkeklerin kronik prostatitte uyguladıkları bazı günlük uygulamaları vardır. Bunlar:

-Bol su içmek

-Alkol, kafein ve yüksek kalorili gıdalarda kısıtlama

-Düzenli aralıklarla banyo

-Sık cinsel ilişki

Tüm bu uygulamaların yararlılığını kanıtlayan herhangi bir bilimsel gösterge yoktur. Bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.

Bu demek değildir ki benzer faydalı uygulamaları bırakınız. Bazı erkekler uzun süreli oturur pozisyonda kalmama, bazı yiyecekleri kısıtlama gibi birtakım benzer pratikler geliştirirler.

Prostatitli birçok erkek benzeri uygulamaların durumlarını daha kötüleştirdiği için bunlardan kaçınır ve bunların tersini yapar.

Kronik prostatitten kurtulmak aylar sürebilecek uzun bir süreçtir. Ayrıca hastalık nedeni bilinmeksizin rekürrens gösterebilir.

GERÇEKTEN PROSTATİT DEĞİLSE

Bazı erkekler prostatite benzer semptomlara sahiptir. Bu duruma prostatodini denir. Genital bölge ağrıları vardır ve bu durum kronik nonbakteriyel prostatiti taklit eder. Farkları, prostatodinide, idrar ve prostat sıvısı örneklerinde enfeksiyon veya inflamasyon görünmemesidir. Stres altındayken mesane ve üretranızı destekleyen kaslarınızı gevşetemezsiniz. Bu teori prostatodinili bir çok erkeğin tipA kişilik olarak adlandırılan sert görünümlü ve gergin olmalarını açıklar. Prostatodini atletlerde, bisiklet sürücülerinde, ağır kaldıranlarda ve kamyon sürücülerinde sık görülür.

Tedavisi nonbakteriyel prostatite benzer. Fizyoterapi genelde ilk adımdır. Doktorunuz size ayrıca strese yaklaşım kurslarını önerecektir. Alfa blokörler tedaviye yardımcı olabilir. Bazı hastalarda ilacı kesince semptomlarında tekrarlama olabilir. Tedavide ayrıca oturma banyoları da önerilebilir.

SORULARINIZA CEVAPLAR

-Prostatit kanser riskini arttırır mı ?

Akut veya kronik prostatitin kanser riskini artırmasına dair herhangi bir bulgu yoktur. Prostatit PSA düzeyini artırabilir. Böyle bir durumda tedavi sonrası PSA düzeyi tekrarlanması önerilir.

-Cinsel ilişki sırasında partnerime enfeksiyon bulaştırır mıyım?

Prostatitin kendisi cinsel ilişki nedeniyle oluşabilir ama bu yolla bulaşmaz.

-Prostatit İnfertiliteye yol açar mı?

Olabilir.Bu hastalık cinsel ilişki sırasında ejakulatın yeterli akımını engelleyebilir.Dolayısıyla fertilite oranını azaltabilir. Bazı çalışmalarda prostatitin sperm kalitesinde azalmaya neden olduğu gösterilmiştir.

-Tedavide cerrahinin yeri var mıdır?

Genelde doktorlar cerrahi dışı tedavileri tercih eder.Hastalık fertiliteyi şiddetli biçimde etkilemişse veya antibiyotiklere yanıt alınamıyorsa cerrahi önerilebilir. Cerrah konjesyonu düzeltmek ve semen akımını kolaylaştırmak amacıyla bezdeki tıkanmış kanalları açmaya çalışmalıdır. Nonbakteriyel formlar için cerrahi önerilmez.

-Bitkisel tedaviler semptomlarımı düzeltebilir mi?

Çalışmalar nonneoplastik prostat büyümelerinin tedavisinde bitkisel tedavinin faydalı olabileceğini göstermiştir.Ancak bu popüler bitkisel tedavilerin prostatiti iyileştirdiğine dair kesin bulgu yoktur.


Powered By KurSistem


tabela